Принципите на Дос непоклатими?

Дос се е придържал към принципите си и не е отстъпвал дори това да е означавало заплаха с военен съд.

От Адел Наш

Как реагирате, когато към вас са се отнесли с неуважение? Какво ако се държат неуважително само защото вие вършите правилното нещо въз основа на вашите принципи и разбирания? Трудно е, защото изглежда толкова нечестно.

Лесно може да се изкушите да отвърнете по същия начин по който са се отнесли с вас, вместо да се обърнете и да подадете другата си буза.

Да обърнеш другата буза е старо клише, което произлиза от Християнските принципи. В Библията Исус говори за това в книгата на Матей. Той предизвиква неговите последователи да не търсят отмъщение, но да извървят онази допълнителна миля за своя ближен. В Лука 6:31 ни се казва да се отнасяме с другите така, както бихме искали те да се отнасят с нас.

От първия ден на обучението си, редниците и сержантите, които са работили с Десмънд Дос са осъзнавали, че той е различен – не само защото той би извървявал допълнителната миля за другите. Като един благочестив и посветен християнин и адвентист от седмия ден, Дезмънд чете библията си и коленичи всяка вечер за молитва до леглото си. Дали е бил изряден към своите собствени ботуши или не, той често може да бъде видян да почиства ботушите на останалите войници и да ги поставя обратно по местата им. Въпреки обидите и неуважението хвърляни по негов адрес от колегите – войници, той избира да продължи да ги третира с уважение.

Дос също така уважава и зачита заповедта на Бог, който иска хората, които Го следват да не отнемат живота на други хора и да уважават своите събратя. Дори когато колегите войници на Дос се отнасяли неуважително към него, той им отвръщал с добро. Това в никакъв случай не означава, че е бил страхливец или слаб противник. Той просто се е придържал към своите принципи и не е отстъпвал от тях, дори това да е коствало заплаха за военен съд.

Придържайки се здраво към тях, Дос е успял да спаси хиляди животи през Втората Световна Война. Получава конгрешански медал на честта за проява на героизъм в спасяването на 75 мъже след нападение на Хаксоу Ридж. Спечелва и уважението и възхищението на своите колеги-войници по време на процеса.

Когато гледате документалния филм The Conscientious Objector може да видите с какво уважение се отнасят войниците към него. Но той остава скромен и никога не използва това за да си върне лошото отношение, което те са имали към него. Уважението е двупосочна улица – понякога просто отнема малко повече време за да може движението да тръгне гладко и в двете посоки.

Scroll to Top